Requisits bàsics per les botigues III

Codi de bones pràctiques sobre l’ús del català en el comerç, els serveis i el turisme de Catalunya

A l’hora de treballar en català en un comerç, a més dels elements que inclou la normativa, hi ha una sèrie d’elements que s’han de tenir en compte des del punt de vista lingüístic si és que volem que el nostre establiment tingui les portes obertes al català.

És per això que la Confederació de Comerç de Catalunya du a terme la campanya Oberts al català, de la qual aquesta Guia forma part. En aquest marc, la Confederació ha elaborat un Codi de bones pràctiques sobre l’ús del català en el comerç, els serveis i el turisme de Catalunya, que us pot servir de guia a l’hora de treballar en català.

Si al vostre establiment utilitzeu el català en els aspectes següents, això vol dir que ja compliu aquest Codi.

Atenció al client
• atenció personal
• atenció telefònica
• fulls de reclamacions

Retolació 
• rètol exterior principal
• altres rètols de la façana
• rètols indicadors de seccions
• rètol indicador de caixa
• rètols indicadors de productes i preus

Cartells d’informació general
• cartells a l’entrada de l’establiment
• cartells als aparadors
• cartells informatius, de funcionament

Publicitat
• catàlegs
• fulls promocionals de serveis
• anuncis
• pàgina web

Oferta de serveis
• menús
• llistes de serveis i preus

Facturació
• factures, albarans, rebuts
• tiquets de caixa