Qui som

L’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya (ABC) és una entitat associativa empresarial d’àmbit català que aglutina la majoria de les unions de botiguers i associacions de comerciants locals i que es va constituir el novembre de 1985 com a resposta a una necessitat: comptar amb un organisme que representi i defensi els drets i interessos dels petits comerciants catalans.

Des de la seva constitució, l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya ha considerat que la millor manera de representar i defendre el sector comercial és dotar-lo dels mitjans necessaris per a mantenir un flux d’informació permanent sobre tot allò que, de forma directa o indirecta, pot afectar-li. Així mateix, s’ha convertit en el interlocutor vàlid de la petita i mitjana empresa comercial catalana davant les diferents administracions – local, autonòmica i estatal – així com davant altres entitats i la pròpia societat en general.

L’ABC ha procurat que les diferents associacions locals disposin de tot un ventall de possibilitats d’ofertes per als seus associats, a la vegada que aquestes tinguin capacitat per a crear i coordinar iniciatives de promoció comercial cada vegada més modernes i adequades el seu entorn.

Durant aquests anys l’ABC ha posat a disposició del comerciant associat les innovacions i elements imprescindibles – cursos, assessoria, recolzament a la gestió, etc. – per a la necessària adequació del sector comercial a les tendències actuals.