Llei tabac

Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

El 1 de gener de 2006 va entrar en vigor la Llei de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac. Aquesta norma afecta de forma clara a les competències i actuacions d’aquest Comissionat, pel que s’ha decidit establir uns criteris aclaridors de l’aplicació de la citada Llei, per a facilitar a tots els afectats per la mateixa la seva comprensió i compliment.

FONT: MINISTERIO DE ECONOMIA I HACIENDA