Objectius

Objectius

 • Fomentar l’associacionisme.
 • Gestió i defensa dels interessos generals del comerç català.
 • Representació del comerç davant les institucions públiques i privades. ( Propostes legislatives, econòmiques, fiscals, laborals i socials).
 • Creació de les estratègies necessàries per adequar i desenvolupar el comerç.
 • Desenvolupar i consolidar un model de comerç urbà i de proximitat, dotant-lo d’instruments que permetin l’increment de la seva competitivitat respecte d’altres formats comercials.

Estratègies

 • Dinamitzar el comerç urbà.
 • Analitzar la situació de cada comerciant per facilitar la presa de decisions.
 • Estimular i fidelitzar els clients.
 • Incrementar la formació del comerciant i la seva dependència.
 • Incorporar noves tecnologies al sector comercial.
 • Negociació col·lectiva de productes i serveis en forma avantatjosa pels associats.