ABC-ClubCatComerç

El dossier de presentació de productes i serveis que posem a disposició de les associacions de comerciants i dels seus afiliats, queda palès el nostre convenciment del paper que avui juguen les noves tecnologies en el sector comercial, es per això que, fruit dels acords i convenis signats amb empreses líders de cada especialitat, hem incorporat al catàleg nous productes, nous serveis i una sèrie de mitjans vitals per satisfer la demanda que la societat exigeix.

Volem donar resposta al futur afavorint als associats perquè siguin més competitius, modernitzin els seus negocis i els posicionin. La marca és un valor en la ment del consumidor i s’ha d’intentar penetrar en els cervells per posicionar-la, serà un element clau en el futur del nostre model de comerç.

Els associats gaudeixen d’una bona part d’aquests serveis de forma gratuïta.

Aquesta estructura de serveis l’hem transformat en el Club de Serveis CLUBCATCOMERÇ des d’on oferim dues línies de propostes

La línia dirigida a les entitats afiliades conté productes i serveis específics perquè les associacions aprofitin aquestes eines d’ajuda integral en les tasques diàries de direcció i dinamització. De la mateixa manera, es defineixen estratègies, tan genèriques com personalitzades, per afavorir el bon funcionament de l’entitat, amb objectius com la millora del grau d’afiliació, la fidelització dels membres associats o el lideratge de campanyes locals.

La línia dirigida als associats d’entitats afiliades conté productes i serveis que, en gran mesura, són una bona representació de les solucions integrals a problemes i necessitats que, diàriament, ens trobem en negocis i en tots el àmbits. Aprofitar el conjunt de convenis que signem amb empreses líders dels principals àmbits i sectors econòmics ajudarà a millorar la competitivitat, l’estalvi, la promoció, fidelització i posicionament del vostre negoci.