Representació institucional

Representació a institucions públiques i privades.

 • Comissió per a la Promoció del Comerç de Catalunya
 • Consell Assessor de la Direcció General de Comerç
 • Taula Social de Comerç de la Generalitat de Catalunya
 • Comissions de seguiment de plans de dinamització
 • Agència Catalana de Consum
 • Comissió d’Empresaris Autònoms de la Cambra de Comerç de Barcelona
 • Comissió de Assumptes Fiscals de la Cambra de Comerç de Barcelona
 • Comissió de Comerç Interior de la Cambra de Comerç de Barcelona
 • Ajuntament de Barcelona
 • Taula d’Autònoms de Catalunya
 • Consorci de Comerç, Artesania i Moda
 • Comissió de Comerç i Turisme de Foment del Treball Nacional
 • Comissió d’Artesania Alimentària del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya
 • Junta Arbitral de Consum de Catalunya
 • Consell Social de la Cultura. Generalitat de Catalunya