Períodes de rebaixes

Decret 150/1996 (DOGC núm. 2203 de 8.5.96)

La Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista, estableix que les comunitats autònomes fixaran les dates concretes de les temporades de rebaixes, les quals només poden tenir lloc com a tals, d’acord amb la decisió de cada comerciant, en dues temporades anuals; una al començament de l’any i l’altra al voltant de les vacances d’estiu.

Les dates entre les quals han de tenir lloc les vendes en rebaixes d’hivern i d’estiu, respectivament, són les següents:

a) Del 7 de gener al 6 de març, ambdós inclosos.

b) De l’1 de juliol al 31 d’agost, ambdós inclosos.

A l’hora de comprar en rebaixes, l’Agència Catalana del Consum recomana:

  • Comparar preus. El preu rebaixat ha de constar sempre al costat del preu no rebaixat, tant a l’aparador com a l’interior de l’establiment.
  • Examinar el producte, que ha de tenir la mateixa qualitat i garantia que té a preu no rebaixat i que no ha de tenir defectes.
  • Diferenciar entre vendes de rebaixes i altres tipus de vendesa preus inferiors als habituals, com ara les vendes en liquidació, les vendes de saldos i les ofertes. Els productes rebaixats ha d’estar diferenciats de la resta.
  • Comprovar l’admissió de targetes de crèdit com a forma de pagament habitual, ja que també s’ha d’admetre aquest sistema en període de rebaixes.
  • Llegir detingudament les etiquetes, les instruccions d’ús i les característiques del producte.
  • Demanar i conservar el tiquet de compra o la factura, ja que n’és la garantia. També cal conservar els catàlegs comercials i la publicitat del producte juntament amb les seves característiques. Si es detecten defectes en el producte, cal adreçar-se a l’establiment on s’ha adquirit i adjuntar el tiquet o factura de compra.
  • Preguntar sobre la possibilitat de canviar el producte i les condicions en què es pot fer aquest canvi. L’establiment no té l’obligació de canviar un producte que es trobi en perfecte estat, si no és que ho anuncia.
  • Recordar que tots els comerços han de disposar de fulls oficials de reclamació/denúncia.

Enllaç: LEGISLACIÓ CATALANA SOBRE REBAIXES, OFERTES I PROMOCIONS