Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya

Gefa Preven

GEFA PREVEN som un Servei de Prevenció Aliè acreditat per la Generalitat de Catalunya des de l’any 2002 per les quatre especialitats: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociología Aplicada i Vigilància de la Salut. Disposem d’un equip de professionals multidisciplinars, amb contrastada experiència en la gestió i verificació de la Prevenció de Riscos Laborals.

L’experiència del nostre equip ens permet suplir qualsevol necessitat referent a la Prevenció dels Riscos per la vostra empresa, així com la formació del vostre personal, aportant solucions de forma eficient.

Les nostres delegacions a Catalunya són: Barcelona, Tortosa, Tarragona, Girona i Lleida.

Per a dur a terme l’acció preventiva per la vostra empresa, dissenyem i desenvolupem a la vostra mida, un procediment que inclou les següents fases per la implantació del sistema de gestió de la prevenció:

 • Disseny del Pla de Prevenció, en funció de les necessitats de la seva empresa.
  • Política preventiva
  • Organització recursos personals / funcions i responsabilitats
  • Avaluació inicial de riscos.
  • Definició de la planificació de les accions correctores i la implantació d’aquestes.
 • Control, seguiment i registre de les actuacions preventives, gestionant la documentació necessària.
 • Informació i formació presencial (art. 18 i 19 de la Llei 31/1995) dels vostres treballadors.
 • Investigació de tots els accidents de treball, amb i sense baixa (art. 16 punt 3 de la Llei 31/1995).
 • Coordinació d’activitats empresarials segons art. 24 Llei 31/1995 i RD 171/2004 que el desenvolupa.
 • Acompanyament a l’empresa davant possibles requeriments d’Inspecció de Treball.
 • Vigilància periòdica de l’estat de salut dels treballadors en funció dels riscos inherents al seu lloc de treball, en centres propis o unitats mòbils.
 • Elaboració de la memòria anual de l’activitat preventiva.

Visitar: http://www.gefapreven.com/