Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya

Festes laborals

Any 2017

Les festes laborals a Catalunya durant l'any 2017 seran les següents:

- 1 de gener (Any Nou)

- 6 de gener (Reis)

- 14 d'abril (Divendres Sant)

- 17 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)

- 1 de maig (Festa del Treball)

- 24 de juny (Sant Joan)

- 15 d'agost (L' Assumpció)

- 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

- 12 d'octubre (Día de la Hispanitat)

- 1 de novembre (Tots Sants)

- 6 de desembre (Dia de la Constitució)

- 8 de desembre (Immaculada Concepció)

- 25 de desembre (Nadal)

- 26 de desembre (Sant Esteve)