Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya

COL·LECTIU PROFESSIONALS

 

Col·lectiu Professionals és un grup d’experts amb amplis coneixements i experiència en les següents àrees:

-Associacions, fundacions i altres entitats: constitució, Juntes, contractació (serveis, voluntariat, etc.), assegurances, etc.

-Empresa: contractació, compravendes, llibres d'actes, Juntes de socis, situacions concursals (fase prèvia, concurs), dissolució d'empreses, marques i patents, assegurances, renegociació costos del local i altres serveis, etc.

-Immobiliari: compravenda, arrendament, comunitats de propietaris

-Administratiu: llicències, registres, procediments administratius, etc.

-Comptabilitat: liquidacions tributàries, comptabilitat i assessorament financer independent, etc.

-Assessorament laboral, invalideses, etc.

-Formació en diferents àrees legals i habilitats personals.

-Penal: faltes, robatoris, furts, accidents de trànsit, etc.

-Família: divorci, separacions, herències, etc.

Col·lectiu Professionals s’adapta a les necessitats de cada client i sent conscients del difícil context en el que ens trobem ofereixen una primera consulta totalment gratuita. El que els fa únics és la seva clara voluntat d'adaptar-se a cadascun dels seus clients. Per això, a més de poder atendre'ls a les seves oficines, poden desplaçar-se a les seves instal·lacions sense cap problema i així evitar la pèrdua del seu temps en desplaçaments.

Per a sol·licitar més informació, poden accedir al següent FORMULARI.